Deelname voorwaarden

 • Alle cursussen bij Foil School Nederland staan onder begeleiding van een ervaren instructeur.
 • De student is op de hoogte van het feit dat deelname verschillende risico’s met zich mee
  brengt en dat deelname aan de activiteit op eigen risico is.
 • De deelnemer verklaart hierbij in goede lichamelijk conditie te zijn. Blessures en andere
  belangrijke zaken die van toepassing kunnen zijn moeten vooraf aangegeven worden. Dit
  zodat Foil School Nederland een zo goed mogelijk advies kan geven over deelname.
 • Deelname tijdens zwangerschap is niet toegestaan.
 • Voor deelname is een zwemdiploma vereist.
 • Foil School Nederland werkt tijdens de lessen met een helm draagplicht.
 • De student moet altijd de instructies van de instructeur volgen. De consequenties van het
  niet volgen, komt voor eigen risico van de student. Wanneer dit schade aan materialen van
  Foil School Nederland oplevert, dan kan dat worden verhaald op de student.
 • Bij schade of blessures van de student of toegebracht bij een derde partij tijdens deelname
  aan de cursus is Foil School Nederland niet aansprakelijk, mits de schade is veroorzaakt door
  de schuld of een fout van Foil School Nederland.
 • Het nuttigen van alcohol vooraf of tijdens de cursus is niet toegestaan.
 • Foil School Nederland kan ter alle tijden aan de hand van de weervoorspellingen de les
  afbreken en/of verzetten.
 • Bij een afzegging korter dan 24 uur voor aanvang van de geplande cursus is Foil School
  Nederland genoodzaakt 50% van het cursusgeld in rekening te brengen.
  In overleg ben ik erg flexibel om in te spelen op serieuze persoonlijke kwesties.